Visina, način, rokovi, kao i uzajamne obaveze regulisani su posebnim Pravilnikom o školarini, kao i Ugovorom zaključenim izmedju škole i roditelja (staratelja) ili trećeg lica, institucije i dr.

Školarina sa paketom (garderoba, udžbenici, školski pribor, kaseta za stvari, izleti, posete pozorištima, muzejima, bioskopima, drugi strani jezik, osiguranje, fotokopiranje, edukacija za ECDL-"kompjuterska vozačka dozvola") iznosi za:

  • redovna nastava od 2000 do 3000 eura,
  • koledž nastava (redovna + individualna nastava) 3.400 evra,
  • prekvalifikacija - dokvalifikacija od 800 do 1200 evra,
  • specijalizacija (1 godina) poslovi sekretar od 800 do 1200 eura,

u dinarskoj protivrednosti od 12 do 17 mesečnih rata (od 47 do 200 evra).

Školarinom su obuhvaćene: redovna nastava, izborna nastava, fakultativna nastava, seminari, istraživački projekti, mentorska nastava, pripremna nastava, individualni rad i sl. Visina školarine zavisi od postignutog uspeha u osnovnoj školi, a za učenike sa "Vukovom" diplomom i vrhunske sportiste obezbeđene su posebne pogodnosti!

Škola fakultativno obezbeđuje ishranu (užina,ručak) i školski prevoz (na relaciji kuća-škola-kuća).

POČEO JE UPIS U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom škole.

Škola upisuje i STIPENDISTE iz redova "Vukovaca" i vrhunskih sportista.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1. Originalno svedočanstvo o prethodnom školovanju
2. Izvod iz matične knjige rodjenih
3. Diplome o postignutim rezultatima na takmičenjima i manifestacijama

EVROPS ONLINE

Mogućnost za roditelje i vanredne učenike

Pristupi

Elektronski dnevnik

VESTI

ŠKOLA ZA RODITELJE

ČETVRTAK 16-18 H    

DODATNA POMOĆ RODITELJIMA U SAVLADAVANJU PROBLEMA ADOLESCENCIJE I PROBLEMA MODERNOG DOBA

POSLE DUGOGODIŠNJEG ISKUSTVA I USPEHA U RADU SA DECOM SA POSEBNIM POTREBAMA OD SEPTEMBRA 2018. FORMIRA SE POSEBNA GRUPA ZA RAD SA NJIMA!

DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO

ŠKOLA SA SAVEZOM PRONALAZAČA SRBIJE POSLEDNJE DVE GODINE REALIZUJE PROJEKAT "DANI EDUKATIVNOSTI MLADIH ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE" U VIŠE OPŠTINA.

MANASTIR TUMANE

VERIFIKACIJA

REŠENJA MINISTARSTVA PROSVETE BROJ 022-05-96/2004-03 od 14.3.2005.,4.8.2008., 8.8.2014., 18.7.2016.