Dobro došli u Evropsku poslovnu školu "Milutin Milanković" iz Beograda
Osnovni moto je da je ovo porodična škola, koja na prvom mestu pored bezbednosti i zdravlja učenika, pruža ljubav i poštovanje svojim učenicima, motivišući ih za prisutnost u školi kao prvi elemenat kvalitetnog i savremenog obrazovno-vaspitnog procesa, koji se dvosmerno odvija uz aktivnu ulogu i nastavnika i učenika.

Koristeći savremenu tehnologiju (internet i mobilna telefonija) u nastavnom procesu i veći obim prakse uz odredjene projekte u okviru kojih su i učenici neposredno angažovani, obrazovno-vaspitni proces se programira dugoročno sa modularnim i elastičnim varijacijama i ritmom realizacije, da bi učenik uvek bio angažovan i motivisan za odredjeni oblik rada i razvojno-logičko razmišljanje, kako bi se obezbedilo da:

- aktivno i odgovorno učestvuje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i doprinose demokratskom, ekonomskom i kulturnom razvoju društva,
- uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interesovanja, razvija sopstvenu ličnost i potencijale uz poštovanje drugih, njihovog identiteta, potreba i interesa i uvažavanja različitosti u svakom pogledu, od nacionalne do za dalje stručno usavršavanje i istraživanje kroz studije i druge oblike obrazovnog sistema.
Uloga roditelja ili staratelja učenika prisutna je u planiranju i realizaciji svih dešavanja u školi, uključujući savremene tehničke mogućnosti praćenja preko interneta svih elemenata rada, kao i organizacija učenika koji neposredno ili posredno treba da utiču na permanentno povećanje kvaliteta rada škole.

Direktno uključivanje učenika u odredjene procese rada i direktnog marketinga, značajan su deo ne samo profesionalne edukacije, već i globalnog markentiga.
Škola primenjuje evropske obrazovne standarde i inovacije i Test centar je za ECDL. Kroz direktnu saradnju sa inostranim visokoškolskim institucijama škola obezbedjuje direktnu prohodnost svojim učenicima za dalje studije i usavršavanje, čime se na odredjen način verifikuje i školska diploma.
Pojedini stručni sadržaji u završnim razredima predavaće se na engleskom jeziku čime će se, uz povećan fond engleskog jezika u koledžu, obezbediti kvalitetna podloga za studije ili rad u inostranstvu.

minibus

Prva u Srbiji - pokretna internet učionica, minibus sa TFT monitorima i kompjuterima sa internetom za praćenje nastave iz minibusa i edukaciju sportista i drugih. Koristiće se i za prevoz učenika iz Zemuna i Novog Beograda do škole na Labudovom brdu, koji mogu i direktno da prate nastavu iz škole u slučaju saobraćajnog zastoja!
minibus Matematicka gimnazija minibus Sahovski savez Beograda minibus Univerzitet Singidunum
minibus Beogradska Bankarska Akademija minibus Osnovna Skola „Ivo Andric“ minibus Osnovna Skola „Sveti Sava“
minibus Visoka strkovna skola za preduzetnistvo minibus Unija poslodavaca Srbije